Алматы қаласындағы ARTBAT FEST X-те «Qilyzaman» деп аталатын бесінші Көркемдік Ишара Мектебі іске қосылуда

12 қазан - 28 желтоқсан 2020 ж

«Qily zaman. Көркем Ишара Мектебі » оқу-көрме жобасы - бұл жаңа білім алуға арналған алаң, сонымен қатар біздің еліміздің әр түрлі қалаларынан келген жас суретшілерге назар аудара отырып, өзекті тақырыптарда өзін-өзі көрсету мүмкіндігі. Биыл мектеп онлайн режимінде екі тілде: қазақ және орыс тілдерінде өтеді. Жоба Сорос-Қазақстан қорының қолдауымен жүзеге асырылуда.

Qily zaman (өзгеріс  дәуірі) атауы қазақтың алғашқы ойшылы Асан Қайғының (XV ғасырдың аяғы - 1460 ж.ж.) философиясында пайда болды. Qily zaman (өзгеріс дәуірі) категориясы ерекше орын алады. Асан Қайғы - аштық пен ауруға, араздық пен өшпенділікке орны жоқ, алғашқы қазақ Жерұйық утопиясын ойлап тапқан  философ. Онда теңдік пен жалпыға бірдей материалдық өркендеу үстемдік етеді.

Егер Асан Қайғы біздің замандасымыз болса, онда оның құндылықтары Халықаралық Адам құқықтары туралы заңға сәйкес болар еді. Адамзат ол туралы білгенімен, құқықтардың сақталуы әлі де мәселе болып тұр.

Неге біз бір-біріміздің негізгі құқықтарымызды біле отырып және жариялай отырып, оларды әлі күнге дейін бұзамыз?

Мүмкін, оны қабылдау және қолдану үшін тек қана білу жеткіліксіз шығар, оны түсіну және пайдалану маңызды. Сана мен пайдалану адамның рационалды бөлігіне ғана емес, эмоционалды жағына да әсер етеді. Өнер - бұл парасаттылықпен де, эмоциямен де жұмыс істейтін қызметтің жалғыз түрі. Көркем кейіптер арқылы ол ақыл мен жүрекке әсер ете алады. Бұл тақырып биыл мектептің семантикалық шеңбері болады.

Үш ай ішінде, 12 қазантен 20 желтоқсанға дейін Көркем Ишара Мектебінің платформасында бейне дәрістер, кураторлармен және суретшілермен кездесулер, пікірталастар мен тәжірибелік жаттығулар қол жетімді болады. Соңында, Мектептің қатысушыларына көрме жобасына арнап, өздерінің жеке өнер туындыларын жасау ұсынылады.

Дәрістер блогы алдын-ала тіркеу негізінде жасына және тұрғылықты еліне қарамастан, барлығына қол жетімді болады.

Көркем Ишара Мектебінің тыңдармандарына әлемдік және қазақстандық заманауи өнер, медиа арт, Орталық Азия өнерінінің отарсыздану (деколониалды) дискурсы, қазақстандық заманауи философия және өнер менеджменті туралы дәрістер ұсынылады.

Кім тыңдаушы бола алады?

Қандай да бір шектеусіз, заманауи мәдениет пен өнерге қызығушылық танытатындардың барлығы. Тренинг бір уақытта екі тілде өтеді: қазақ және орыс.

 

Қатысу шарттары?

Бұл тегін білім беру бағдарламасы. Ғаламторға кіру және үнемі дәрістерді қарау, тапсырмаларды орындау, мастер-класстарға қатысу және тәрбиешілердің тікелей эфирлерінде болу жеткілікті. Кіру үшін 2020 жылдың 28 қыркүйегіне дейін artschool.artbatfest@gmail.com сайтында тіркелу қажет.

Байланыс әдісі?

Біз алдағы дәрістер немесе онлайн-кездесулер туралы ақпаратты Еуразиялық Мәдени Альянс Қоғамдық Бірлестігінің әлеуметтік желілердегі парақщаларында жедел түрде жаңартып отырамыз. Сондай-ақ, апта сайын мектептің тәрбиешілерімен онлайн-кездесулер өткізіледі, онда сіз өз сұрақтарыңызды қоя аласыз.

 

Толық ақпарат және хабарландырулар:

Facebook: @EurasianCulturalAlliance

Instagram: @cultura.kz

www.cultura.kz

 

Мектеп оқытушылары - Александр Журавлев, суретші, куратор, қазіргі заманғы өнер саласының маманы, Жоғары Экономикалық Мектептегі Дизайн мектебінің оқытушысы; Алексей Улько, лингвист, жазушы, суретші, Өнер тарихшылар қауымдастығының мүшесі (Ұлыбритания), Орталық Азияны зерттеу жөніндегі Еуропалық қоғамның және Орталық Еуразияны зерттеу қоғамының мүшесі (АҚШ); Мейірбаев Бекжан, Әл-Фараби орталығының директоры, философия ғылымдарының кандидаты.

Юлия Сорокина мен Оля Веселова дәстүр бойынша мектептің тәрбиешілері мен оқытушылары болады.

Юлия Сорокина - PhD докторы, ғылыми қызметкер, оқытушы, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының оқытушысы, қазіргі заманғы өнердің тәуелсіз кураторы.

Оля Веселова - заманауи өнерге мамандандырылған философ және куратор, ARTBAT FEST заманауи өнер фестивалінің директоры.

Анықтама:

2016 жылдан бастап ARTBAT FEST фестивалі аясында «Сорос-Қазақстан» қорының қолдауымен қазіргі заманғы өнер бойынша білім беру жобасы - Көркемдік Ишара Мектебі  іске қосылды. Мектепте Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Германиядан және АҚШ-тан барлығы 200-ден астам адам оқыды. Мектеп мұғалімдерінің қатарында: Юлия Сорокина (Қазақстан), Михаил Акулов (Қазақстан), Алексей Улько (Өзбекстан), Сабина Шихлинская (Әзірбайжан), Валерия Недлина (Қазақстан), Дэвид Каминский (Қазақстан), Қайрат Жаңабаев (Қазақстан), Маргарита Соловьева ( Қазақстан), Рут Макленнан (Ұлыбритания), Вальдемар Татарчук (Польша), Вато Церетели (Грузия), Елена және Виктор Воробьевтер (Қазақстан), Александр Угай (Қазақстан), Асхат Ахмедьяров (Қазақстан), Паям Шарифи (Slavs&Tatars), Михаил Гулин (Беларуссия), Ұлан Джапаров (Қырғызстан), Оля Кройтор (Ресей) және басқалар.

 

Еуразиялық Мәдени Альянс  – 2010 жылдан бастап Қазақстанның заманауи өнер нарығын дамытып, суретшілерге білім беру және көрме бағдарламалары арқылы, сонымен қатар өнерді жинау, жақсарту бойынша консультациялық қызметтер жүзеге асыратын мәдени бастамалар мен Паблик Арт арқылы қалалық  ортаны жетілдіретін коммерциялық емес ұйым. Соңғы 10 жыл ішінде біз шамамен 45 көрме өткіздік, 150-ден астамы суретшілермен, кураторлармен және урбанистермен өзара әрекеттес арқылы Орталық Азия мен одан тыс жерлерде өтті.

Сорос-Қазақстан Қоры (СҚҚ) - бұл қазақстандық үкіметтік емес қайырымдылық  ұйым, Қазақстандағы ашық қоғам құндылықтарын насихаттау мақсатында 1995 жылы Ашық Қоғам Институтымен (OSI) құрылған.

 

                                                                                                                            Толық ақпарат:

                                                                                                                                   Баян Шайх,

ҚБ Еуразиялық Мәдени Альянсының жоба менеджері

+ 7 777 838 25 70

artschool.artbatfest@gmail.com

Школа Художественного Жеста - 2018

Школа Художественного Жеста - 2017. Осознание

Школа Художественного Жеста - 2016

 

В ARTBAT FEST X в Алматы запускается пятая Школа Художественного Жеста под названием «Qily zaman»

12 октября – 28 декабря 2020

Образовательно-выставочный проект «Qily zaman. Школа Художественного Жеста» — это площадка для получения новых знаний, а также возможность самовыражения на актуальные темы с фокусом на молодых художников из разных городов нашей страны. В этом году Школа пройдет в онлайн формате на двух языках: казахском и русском. Проект реализуется при поддержке Фонда Сорос-Казахстан.


Название qily zaman (эпоха перемен) берет начало в философии первого казахского мыслителя Асана Қайғы (конец XV века — 1460-е годы) категория qily zaman (эпоха перемен) занимает особое место. Асан Қайғы – философ, разработавший первую казахскую утопию Жерұйық – где нет места голоду и болезням, вражде и ненависти. Там царит равноправие и всеобщий материальный достаток.


Если бы Асан Қайғы был нашим современником, то скорее всего, его ценностные установки уместились в Международный билль о правах человека. Несмотря на то, что человечество знает о нем, соблюдение прав все еще под вопросом.


Почему мы, зная и декларируя основные права друг друга, все еще нарушаем их?


Может быть для того, чтобы принимать и применять недостаточно просто знать, важно осознавать и использовать. Осознание и использование затрагивает не только рациональную часть человека, но и эмоциональную. Искусство – единственный вид деятельности, работающий как с рацио так и с эмоциями. Через художественные образы оно способно влиять на умы и сердца. Эта тема выступит смысловой рамкой Школы в этом году.


В течение трех месяцев, с 12 октября по 28 декабря, на платформе ШХЖ будут доступны видео лекции, встречи с кураторами и художниками, дискуссии и практические задания. В заключении участникам Школы будет предложено создать свои художественные произведения для выставочного проекта. Блок лекций будет доступен абсолютно для всех желающих вне зависимости от возраста и страны проживания на основе предварительной регистрации. Слушателям ШХЖ будут представлены лекции на тему истории мирового и казахстанского современного искусства, медиа арта, деколониального дискурса в искусстве Центральной Азии, казахстанской современной философии и арт менеджменту.

Кто может стать слушателем?
Каждый интересующейся современной культурой и искусством без каких-либо ограничений. Обучение будет проходить на двух языках одновременно: казахском и русском.


Условия участия?
Это бесплатная образовательная программа. Достаточно иметь доступ в интернет и регулярно смотреть лекции, выполнять задания, участвовать в мастер-классах и прямых эфирах от тьюторов. Для доступа вам необходимо зарегистрироваться по адресу artschool.artbatfest@gmail.com до 12 октября 2020 года.


Способ коммуникации?
Мы оперативно будем обновлять информацию о предстоящих лекциях или онлайн встречах на страничках в социальных сетях Общественного Объединения Евразийский Культурный Альянс. А также на еженедельной основе будут проводиться онлайн встречи с тьюторами Школы, где вы сможете задать интересующие вас вопросы.

Подробная информация и анонсы:
Facebook: @EurasianCulturalAlliance
Instagram: @cultura.kz
www.cultura.kz

Лекторы Школы - Александр Журавлев, художник, куратор, специалист в сфере современного искусства, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ; Алексей Улько, лингвист, писатель, художник, член Ассоциации историков искусства (Великобритания), член Европейского общества по изучению Центральной Азии и Общества по изучению Центральной Евразии (США); Мейрбаев Бекжан, директор Центра Аль-Фараби, кандидат философских наук.


Тьюторами и лекторами Школы традиционно станут Юлия Сорокина и Оля Веселова.


Юлия Сорокина - PhD, исследователь, лектор, преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, независимый куратор современного искусства.


Оля Веселова - философ и куратор, специализируется на современном искусстве в публичных пространствах, директор фестиваля современного искусства ARTBAT FEST.

Справка:
С 2016 года в рамках фестиваля ARTBAT FEST при поддержке Фонда Сорос-Казахстан стартовал образовательный проект по современному искусству Школа Художественного Жеста. Всего обучение в Школе прошло более 200 человек из Казахстана, Кыргызстана, Германии и США. Среди преподавателей Школы были: Юлия Сорокина (Казахстан), Михаил Акулов (Казахстан), Алексей Улько (Узбекистан), Сабина Шихлинская (Азербайджан), Валерия Недлина (Казахстан), Дэвид Камински (Казахстан), Кайрат Жанабаев (Казахстан), Маргарита Соловьева (Казахстан), Рут Макленнан (Великобритания), Вальдемар Татарчук (Польша), Вато Церетели (Грузия), Елена и Виктор Воробьёвы (Казахстан), Александр Угай (Казахстан), Асхат Ахмедьяров (Казахстан), Пайям Шарифи (Slavs & Tatars), Михаил Гулин (Белоруссия), Улан Джапаров (Кыргызстан), Оля Кройтор (Россия) и другие.

Евразийский Культурный Альянс - это некоммерческая организация, которая с 2010 года развивает рынок современного искусства в Казахстане, поддерживает художников через образовательные и выставочные программы, а также осуществляет консультационные услуги по вопросам коллекционирования искусства, улучшения городской среды через культурные инициативы и Паблик Арт. За последние 10 лет мы провели около 45 выставок, взаимодействуя с 150+ художниками, кураторами и урбанистами из Центральной Азии и за ее пределами.


Фонд Сорос-Казахстан (ФСК) – казахстанская неправительственная благотворительная организация, учрежденная Институтом Открытого Общества (OSI) в 1995 году с целью продвижения ценностей открытого общества в Казахстане.

Подробная информация:
Баян Шаих,
менеджер проектов ОО Евразийский Культурный Альянс
+ 7 777 838 25 70
artschool.artbatfest@gmail.com

Школа Художественного Жеста - 2018

Школа Художественного Жеста - 2017. Осознание

Школа Художественного Жеста - 2016

© 2018 by International festival of contemporary art ARTBAT FEST